.
Tuesday 21st of May 2024    

Servis
Utorok, 27 Január 2015 21:41

Správa počítačovej siete je náročná činnosť.
Veľké firmy majú vlastné IT oddelenie, ktoré zabezpečujú prevádzku, čo vyžaduje nemalé finančné prostriedky.

Oveľa výhodnejšie, pohodlnejšie a lacnejšie riešenie je prenechať správu špecialistom. 
V prípade externej firmy platíte len paušálny poplatok. 
V prípade vlastného IT musíte nielen platiť ľudí, ale aj ich vzdelávanie, a vybavenie.

Výhody zmluvnej servisnej firmy:
- kvalitné a spoľahlivé servisné prostredie
- dostupnosť 365 dní v roku ( bez dovoleniek, nemocenských, ...)
- skúsenosti ( dokážeme eliminovať odborné alebo ľudské zlyhanie jednotlivca)
- výborná dostupnosť ( pravidelné kontroly, neustála možnosť kontaktu, výjazdy do stanoveného počtu hodín )
- finančná výhoda ( finančne výhodnejšie ako zamestnaný odborník )
- monitoring celej siete, pravidelné prehliadky, kontrola stavu celej siete
- kontrola softvérového vybavenia, správa užívateľských účtov, konzultácie a poradenstvo
- práva serverov i jednotlivých staníc, správa pripojenia k Internetu
- servis 24/7 dní v týždni, podla požiadaviek zákazníka, servisný zásah technika do dohodnutého termínu

Nevýhody nezmluvného vzťahu:
- striedanie servisných technikov ( nepoznajú prostredie )
- nekoncepčnosť ( jednorázové plnenie len krátkodobých cieľov )
- absencia záruk, termínov, cien
- cena správy sietí sa odvíja od skutočného stavu a zložitosti siete a softvérového vybavenia

SERVER:
- paušálne 50,-€ / 1 mesiac (max 5 hodín do mesiaca)
- podľa potreby 20,-€ / 1 hodina (účtovaný interval 1/2 hod)
- Inštalácia Linuxového servera (Debian / Ubuntu, Red Hat) 140 EUR / inštalácie

PC:
- paušálne 20,-€ / 1 mesiac / 1 PC (max 3 hodiny do mesiaca pre 1 PC)
- podľa potreby 15,-€ / 1 hodina (účtovaný interval 1/2 hod)
- odstránenie vírusov v servisnom stredisku 10,-€
- inštalácia OS MS Windows 16,-€
- inštalácia iného OS dohodou
- zálohovanie (skopírovanie dát na CD/DVD) 10,-€ (vrátane media)
- zálohovanie novo nainštalovaného OS (image disku na dvd) 15,-€ (vrátane media)

LAN:
- návrh a realizácia LAN pre firmu do 10 pc 7 / 1 PC + použitý materiál
- návrh a realizácia LAN pre firmu do 25 pc 6 / 1 PC + použitý materiál
- návrh a realizácia LAN pre firmu nad 25 do 100 pc 5€ / 1 PC + použitý materiál
- správa LAN - započítavá sa podla cenníka "Správa PC a Servera"Príklad 1: Vo firme je 5PC + 1 server

- Pri paušálnej platbe:
5PC x 20€ + 1 x 50€ = 150€

- Pri platbe podľa potreby (3 hodiny / 1PC):
5PC x 3hodín x 15€ + 5hodín x 20€ = 225€ + 100€ = 325€

- Pri platbe podľa potreby (1 hodina / 1PC):
5PC x 1hodina x 15€ + 1hodina x 20€ = 75€ + 20€ = 95€


Príklad 2: Vo firme je 5PC

- Pri paušálnej platbe:
5PC x 20€ = 100€

- Pri platbe podľa potreby (3 hodín / 1PC):
5PC x 3hodín x 15€ = 225€

- Pri platbe podľa potreby (1 hodina / 1PC):
5PC x 1hodina x 15€ = 75€


Príklad 3: Vo firme je 1PC, ale sú potrené 2 výjazdy v trvaní po 4 hodiny

- Pri paušálnej platbe:
1PC x 20€ = 20€

- Pri platbe podľa potreby (2x 4 hodiny / 1PC):
1PC x 2x 4 hodiny x 15€ = 120€


Zákazníkom, ktorí potrebujú častejšie riešiť problémy so svojimi PC (inštalovanie nových programov, aktualizácie, ...) od porúčame platbu paušálne. Pri tomto type platby sa venujem jednému PC až 3 hodiny.
V prípade, že si zákazník platí paušálny poplatok, a v daný mesiac neevidujeme žiaden výjazd k zákazníkovi, nasledujúci mesiac bude fakturované o 10% nižšia suma oproti štandardnej sume.
Je len na Vás, akú formu spolupráce si vyberiete.

Posledná úprava Pondelok, 17 August 2015 12:51
 
bottom