.
Saturday 20th of July 2024    

Dostupnosť služby
Piatok, 24 Apríl 2015 12:01
Telekom Orange O2 Telefonica 4ka/Swan Nasadená sieť Služby
1G /450MHz/ ~20% *2 0% 0% 0%
2G /900MHz, 1800MHz/
99,9% 99,9% 99,73% (99,9*1) 66% (99,9*1) 1991 Volania, sms
3G /1800, 2100MHz/
88.0% *3 93,0%*4 70,0% 0% 1998 Volania, sms, internet
4G /800, 1800, 2600MHz/
94,7% 99,0% 97,4% 86,5% 2008 Volania, sms, internet, streamované video
5G /700, 900, 1800MHz/
42,0% 27,3% xx,x% xx,x% 2020 Volania, sms, internet, streamované video v 4K, 3D video, IoT

*1- vrátane národného roamingu cez Telekom a Orange
*2 - sieť vypnutá okrem BA, KE
*3 - sieť vypnutá 21.112023 -> 22.11.2023
*4 - sieť vypnutá 18.01.2024 -> 22.2.2024


Dostupnosť pokrytia populácie, nie územia.

Dňa: 20.12.2020

Posledná úprava Štvrtok, 22 Február 2024 14:32
 
bottom