.
Tuesday 21st of May 2024    

Technika lovu
Streda, 07 Marec 2012 10:11

Základné informácie o love sme si popísali v článku "Fáza a význam lovu".
V tejto kapitole si priblížime základné viditeľné prvky BTS jednotlivých mobilný operátorov.


Umiestnenie a počet antén:
Orange
Varianta 1 anténa
- samostatné 3G antény
Varianta 1 anténa - spoločný obal pre 2G(900MHz) + 3G anténu
Varianta 2 antény - nad sebou, hore 3G + dole 2G(900MHz)
Varianta 3 antény - vedľa seba 3G + 2G(900MHz) + 2G(1800MHz)
Varianta 3 antény - hore 3G, dole vedľa seba 2G(900MHz) + 2G(1800MHz)
Varianta 3 antény - hore 3G, dole 2G(900MHz), samostatný stožiar pre 2G(1800MHz)

T-Mobile
Varianta 2 antény - dve antény vedľa seba - 3G + 2G(900MHz)
Varianta 3 antény - 3G + 2G(900MHz + 1800MHz) nad sebou
Varianta 2 anté
ny + NMT - naspodku 1G + vedľa seba 2G(900MHz) + 3G
Varianta 3 antény + NMT - na ľavej strane nad sebou 1G + 3G, na pravej strane nad sebou 2G(900MHz + 1800MHz)

O2 Telefonica - jedna alebo dve vedľa seba. Prvý sektor 2G - 3G, druhý sektor 2G - 3G a tretí sektor 2G - 3G.

Umiestnenie zariadení pri stožiaroch:
Orange - samostatné plastové skrinky, miestami biela unimobunka
T-Mobile - unimobunka v bielej farbe s modrým lémom okolo
O2 Telefonica
- unimobunka v bielej farbe

Umiestnenie zariadení v meste na streche bloku:
Orange - samostatné plastové skrinky
T-Mobile - unimobunka v bielej farbe s modrým lémom okolo
O2 Telefonica - unimobunka v bielej farbe

Ako je vidieť, identifikácia je možná tak podľa kontajnerov, ako aj typu a usporiadanie antén.

Toto usporiadanie nie je nutné pravidlo, a v závislosti od lokality a terénu sa môže líšiť. Avšak na 90% to sedí.

Na obrázku si ukážeme rôzne typy antén.
je tu zobrazený aj "minilink", ktorým sa privádza signál pre celú BTS.
3G anténa ma malý zosilňovač signálu.
Vďaka nemu sa dá jednoducho odlíšiť od 2G(1800MHz)
Na fotografií sa nachádzajú 4 typy umiestnenia antén a ich zapojenia.
Zapojenie je vždy podľa potreby, ak 3G signál nie je potrebné šíriť do lesa, jednoducho sa tam 3G anténa neosadí.

Typy antén

Posledná úprava Streda, 25 Jún 2014 08:32
 
bottom