.
Saturday 13th of April 2024    

Fáza a význam lovu
Streda, 07 Marec 2012 10:07

Fáza a význam lovu

Význam lovu je úplne dobrovoľná a nezisková činnosť. Niečo ako zbieranie starých známok, minci a podobne.
Ide o potešenie, a spoznávanie okolia, prípadné turistické výlety k stožiarom, ktoré sú umiestnené na ťažšie prístupných miestach.

Lov, môžeme rozdeliť do niekoľko fáz.
Čistý lov.
Začíname loviť na území, kde ešte nikto nelovil.
Môžu to byť mestské časti, vidiecke pasienky, alebo horské oblasti.
Je to vcelku ľahká časť a prináša veľa ovocia, pretože je čo a kde loviť.

Ďalšia fáza je udržiavacia.
Pri tejto fáze sa prechádza už skôr zmapované prostredie a hľadajú sa nové BTS.
V dnešnej dobe, keď operátor pokrýva cca 70% obyvateľstva, je stále čo zahusťovať.
A mimochodom, stále sa nájde operátor, ktorý bude chcieť dané územie pokryť.

Tretia, a zrejme aj najťažšie fáza je priamy a sústredený lov.
Pre tejto fáze už ideme za konkrétnou BTS, ktorej informácie sa nám zobrazujú na displeji mobilného telefónu
pomocou príslušného programu.

Z hľadiska lokácie môžeme lov rozdeliť do kategórií:
Veľkomesto
Vo veľkomeste je veľmi vysoká hustota BTS. Väčšinou všetci operátori stavajú svoje BTS na vysokých budovách.
Pokojne sa môže stať, že na jednej stavbe budú umiestnené vykrývacie antény (sajty) všetkých operátov.

Mesto
Priemerné mesto je pokryté dostatočným počtom BTS staníc, aby bola zaručená kvalita signálu.

Dedina
Spravidla sa umiestňujú BTS na stožiare, ktoré sú za dedinou, prípadne na vysokej stavbe v dedine (silo, kostol, bytovka,...).
Lov je to veľmi jednoduchý.

Posledná úprava Streda, 15 Júl 2015 12:50
 
bottom