.
Saturday 20th of July 2024    

LTE - Long Term Evolution
Streda, 07 Marec 2012 08:30

Long Term Evolution
je oficiálnou technológiou štvrtej generácie, 4G, pre mobilné siete zvolenou organizáciou GSM Association, nasledujúcou po technológiách HSDPA a HSUPA respektíve ich zlepšení HSPA+. LTE je optimalizovaná na prenos dát v podobe paketov a rýchlo sa meniace potreby jednotlivých užívateľov, založená je plne na internetovom protokole IP. Pri zasielaní dát v smere od základňovej stanice k užívateľom je signál rozdelený frekvenčne na pásma široké len 180 kHz a časovo na úseky s dĺžkou 1 ms. Každý časovo-frekvenčný blok, v ktorom sú posielané len desiatky bajtov, môže byť určený inému užívateľovi, sieť sa tak dokáže dynamicky prispôsobovať okamžitým potrebám užívateľov a efektívne využívať celé dostupné spektrum.
Technológia LTE je zároveň flexibilná aj čo sa týka možností nasadenia, od potrebnej šírky komunikačného kanálu po frekvencie, na ktorých môže byť využívaná.

Operátor môže využívať šírku komunikačného kanálu od 1.4 MHz po 20 MHz. LTE môže byť nasadená v rozličných frekvenčných pásmach, napríklad v 800 MHz ale tiež v 2.6 GHz.
Okrem toho je podporovaný download a upload na rozličných blízkych frekvenciách ale tiež na tej istej frekvencii s časovým multiplexingom.
Pri použití technológie MIMO s maximálne štyrmi vysielacími a prijímacími anténami je podporovaná maximálna rýchlosť downloadu viac ako 300 Mbps, pri nevyužívaní MIMO a iba jednej anténe viac ako 80 Mbps.
RTT ping medzi koncovými zariadeniami a základňovou stanicou je na úrovni 10 ms, medzi koncovými zariadeniami a Internetom v rádoch desiatok milisekúnd.

LTE siete vo Švédsku a Nórsku
TeliaSonera spustila v pondelok vôbec prvé dve komerčné LTE siete na svete, v Štokholme a Oslo. Pokryté zatiaľ nie sú celé mestá, pokrytie dosahuje približne tretinu ich obyvateľov a postupne sa bude zvyšovať. Siete boli spustené na frekvenciách 2.6 GHz, ponúkajú iba dátový prístup na Internet a zatiaľ u nich nie sú podporované hlasové služby. V budúcnosti budú ponúkané hlasové služby technológiou VoIP. Podľa TeliaSonera aj Samsungu, ktorý vyrába LTE modemy dodávané zákazníkom TeliaSonera, umožňujú siete v Štokholme a Oslo maximálne teoretické rýchlosti sťahovania 100 Mbps.

TeliaSonera dodáva zákazníkom akciový USB LTE modem Samsung GT-B3710, ktorý je určený len pre LTE sieť. V prvej polovici roka 2010 bude k dispozícii aktualizovaná verzia, ktorá bude podporovať aj technológie HSPA a EDGE. TeliaSonera bude vymieňať súčasný modem za novú verziu zdarma, či bude k dispozícii automatický plynulý prechod medzi LTE a HSPA / 3G / EDGE sieťou minimálne so zachovaním IP adresy nie je zatiaľ jasné.
V súčasnosti dodávaný modem je podľa nórskej pobočky podporovaný len vo Windows XP, Vista a 7.

V oboch krajinách je pre individuálnych zákazníkov k dispozícii program s pravidlami Fair Use Policy obmedzujúcimi množstvo prenesených dát zatiaľ na 30 GB mesačne, pre zabezpečenia nepreťažovania mobilnej siete s obmedzenou kapacitou len malou časťou zákazníkov. V Nórsku môže byť po prekročení tohto limitu znížená do konca kalendárneho mesiaca rýchlosť užívateľa na 200 Kbps.

Rýchlosti
Obe samotné LTE siete umožňujú podľa TeliaSonera maximálnu rýchlosť sťahovania 100 Mbps. Reálne dosahované maximálne rýchlosti majú byť v súčasnosti a so súčasnými zariadeniami 50 Mbps a neskôr 80 Mbps.
Vo všeobecnosti majú byť reálne rýchlosti LTE siete podľa TeliaSonera desaťkrát vyššie ako Turbo-3G služby, pod ktorými spoločnosť označuje techológie HSDPA a HSUPA s rýchlosťami sťahovania do maximálnych 7.2 Mbps.
Vo Švédsku sa majú bežné rýchlosti sťahovania podľa vyjadrenia predstaviteľov TeliaSonera pri pondelkovom spustení pohybovať medzi 20 až 80 Mbps.
Podľa nórskej pobočky môžu zákazníci očakávať reálne bežné rýchlosti sťahovania 10 až 20 Mbps a reálne rýchlosti uploadovania 5 až 10 Mbps.
Podľa tohto testu zatiaľ bola v utorok v LTE sieti v Štokholme nameraná rýchlosť sťahovania 42.78 Mbps, rýchlosť uploadu 5.3 Mbps a ping 37 ms. Reálne rýchlosti v bežnej prevádzke v budúcnosti pri väčšom počte užívateľov môžu byť a s vysokou pravdepodobnosťou budú ale samozrejme nižšie.

Posledná úprava Piatok, 10 Apríl 2015 09:19
 
bottom