.
Saturday 20th of July 2024    

EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution
Streda, 07 Marec 2012 10:26

Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE)
niekedy taktiež ako Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) je tak ďalším vývojovým stupňom v technológii GSM po zavedení dátových prenosov pomocou GPRS (General Packet Radio Services). Technológia EDGE ponúka niekoľko metód a vylepšení, ktoré umožňujú dosiahnuť efektívny prenos dát a vysoké spektrálne účinnosti v tomto úzko pásmovom bunkovom systéme.

Hlavné vylepšenie spočíva v použití modulácie 8-PSK (osemstavová fázová modulácia), ktorá dovoľuje preniesť tri informačné bity pomocou jedného symbolu na rádiovej vrstve. Naproti tomu modulácia GMSK, ktorá je použitá pri GSM/GPRS, dovoľuje preniesť iba jeden informačný bit na jeden symbol na rádiovej vrstve.

Rozšírenie EDGE zahrnuje dve hlavné časti:
EGPRS (Enhanced GPRS) – pre prepínanie paketov – paketové prenosy
ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) – pre prepojovanie okruhov – CS (Circuid Switched)

EGPRS je teda rozšírením služby GPRS (General Packet Radio Services), ktorá ponúka paketový prenos a spoplatnenie za prenesené dáta alebo za mesačný paušál. ECSD je rozšírenie služby HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), teda služby komutovaných digitálnych okruhov.

Keďže HSCSD je omnoho menej používané z dôvodu spoplatnenia podľa času a počtu kanálov), dominuje dnes GPRS dátovým prenosom v GSM. Rovnaká situácia je aj u ECSD a EGPRS. Väčšina operátorov ECSD v rámci EDGE ani neimplementuje rovnako ako výrobcovia mobilných telefónov implementujú vo svojich zariadeniach väčšinovou iba CSD, GPRS a EGPRS.
[upraviť] Maximálne rýchlosti

GPRS ponúka najvyššiu rýchlosť 80 kbit/s pri kódovaní CS-4 a konfigurácii telefónu 4+1 (4 timesloty pre downlink a jeden pre uplink). EGPRS ponúka pri rovnakej konfigurácii telefónu 4+1 maximálne 236,8 kbit/s pri použití kódovej schémy MCS-9. V praxi sa pri použití EGPRS dosahuje rýchlosť okolo 200 kbit/s.

Pre používanie služby EGPRS je však treba mobilný telefón alebo iné zariadenie, ktoré túto technológiu podporuje (napríklad všetky nové telefóny firmy Nokia).
[upraviť] Dostupnosť

Samotná služba je veľmi ťažko rozlíšiteľná od samotného GPRS. Na displejoch jednotlivých mobilných telefónov nie je nijako poznať, či mobilný telefón prijíma signál EDGE. Táto služba totiž musí byť implementovaná vo vysielači BTS, ku ktorému je mobilný telefón prihlásený.

Dostupnosť EDGE na Slovensku si môžete pozrieť na mapách pokrytia.

zdroj: www.wikipedia.org

Posledná úprava Streda, 25 Jún 2014 09:12
 
bottom