.
Saturday 13th of April 2024    

Letecké frekvencie

Lokalizačné frekvencie: 108,000 MHz -> 118,000 MHz
Komunikačné frekvencie: 118,000 MHz -> 137,000 MHz

Letisko ICAO / IATA kto frekvencia [MHz] civil / military

Núdzová frekvencia

121,500


Bratislava LZIB / BTS Štefánik veža 118,30 / 124,00
Bratislava LZIB / BTS Vajnory 123,60
Košice LZKZ / KSC
veža 120,40
Poprad LZTT / TAT Tatry veža 121,35
Pieštany LZPP / PZY veža 125,45
Žilina LZZI / ILZ veža 124,15
Sliač LZSL / SLD veža 119,15 / 135,00
Prešov LZPW aero/veža-radar 123,60 / 132,25 - 121,00
Ražňany LZRY Sabinov 122,60
Spišská Nová Ves LZSV x 123,50
Svidník LZSK x 123,40
Kamenica nad Cirochou LZKC x 122,60
Dubnica LZDB x 123,50
Malé Bielice LZPT Partizánske 123,50
Martin LZMA x 123,60
Nitra LZNI x 123,40
Prievidza LZPE x 122,60
Trenčín LZTN
x 120,75
Lučenec LZLU x 122,60
Ružomberok LZRU x 123,50
Očová LZOC x 123,60
Nové Zámky LZNZ x 122,60
Senec LZKS x 122,70
Holíč LZHL x 122,60
Senica LZSE x 123,60
Malacky LZMC x 118,25
Zdroj: http://www.mpl.lietame.sk/plochy.html
 
bottom