.
Saturday 03rd of December 2022    

T-Mobile

T-Mobile logo.gif

T-Mobile Slovensko, a. s. (predtým EuroTel Bratislava, a. s.)
(hist. web)
je spoločnosť na Slovensku poskytujúca telekomunikačné služby - či už sú to služby mobilnej komunikácie alebo služby dátových sietí. T-Mobile eviduje 2,197 mil. aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 34,9% podiel na trhu (3Q/2011).
Spoločnosť T-Mobile Slovensko prevádzkuje štyri siete - sieť GSM (v pásmach 900 a 1800 MHz), verejnú dátovú sieť VDS, analógovú sieť NMT a sieť 3G UMTS. Sieť GSM je budovaná od roku 1997 pomocou technológie švédskej spoločnosti Ericsson. Používanie analógovej siete NMT sa na Slovensku datuje od roku 1991. T-Mobile vdýchol tejto sieti nový život, keď nasadil technológiu Flash-OFDM alebo tiež FLARION, ktorá umožňuje rýchle dátové prenosy. Technológiu Flarion využil ako prvý operátor na svete pre celonárodné nasadenie. 25. februára 2006 ako prvý mobilný operátor na Slovensku spustil komerčnú prevádzku siete UMTS.

Vlastnícke vzťahy
100 % akcií spoločnosti T-Mobile Slovensko vlastní akciová spoločnosť Slovak Telekom. Majoritným vlastníkom Slovak Telekomu je nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom AG (51%), menšinovými vlastníkmi sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34%) a Fond národného majetku Slovenskej Republiky (15%)
Do 2. mája 2005 pôsobila spoločnosť pod obchodným názvom EuroTel Bratislava. Spolupráca EuroTelu a spoločnosti T-Mobile sa datuje od času, kedy Deutsche Telekom prevzal Slovenské Telekomunikácie (neskôr Slovak Telecom, teraz Slovak Telekom) a prostredníctvom nich aj 51% podiel v spoločnosti EuroTel Bratislava.

Predvoľby
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky prideľuje jednotlivým operátorom predvoľby, alebo tzv. prefixy. Zoznam predvolieb je uvedený v článku Slovenské telefónne predvoľby. Spoločnosť T-Mobile má Telekomunikačným úradom SR pridelené, a teda svojim zákazníkom prideľuje tieto predvoľby:
0901 - pre analógovú sieť NMT
0902 - pre digitálnu sieť GSM (prevahu majú zákazníci Easy)
0903 - pre digitálnu sieť GSM (prevahu majú zákazníci paušálnych programov)
0904 - pre digitálnu sieť GSM (prevahu majú zákazníci Easy)
0910 - pre digitálnu sieť GSM
0911 - pre digitálnu sieť GSM
0912 - pre digitálnu sieť GSM (CVPN)
0914 - pre digitálnu sieť UMTS

Vzhľadom na možnosť prenosu telefónneho čísla medzi mobilnými operátormi je potrebné príslušnosť telefónneho čísla do siete T-Mobile Slovensko overiť na webe, alebo na infolinke operátora. Taktiež je možné si aktivovať upozornenie na prenesené číslo pred uskutočnením hovoru.

zdroj: www.wikipedia.org

 
bottom